Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w roku 2021/2022 w związku z pandemią COVID-19


  1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. 
  2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy oraz czytelnicy przed wypożyczeniem i zwrotem książek zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 
  3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb.
  4. W okresie epidemii wyłączony jest wolny dostęp do półek. Stosowne zapotrzebowanie czytelnicy składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książki/ materiały biblioteczne i przekazuje je w wyznaczonym terminie.
  5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki. 
  6. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać trzy osoby. Należy zachować bezpieczną odległość- minimum 1,5 m.
  7. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.
  8. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek i i odbioru zwrotów.
  9. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
  10. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakim dziecięcym książkowym bohaterem jesteś?

Wylosuj i sprawdź! Może przeczytasz książkę, w której wylosowany przez Ciebie bohater występuje?